Khác biệt giữa các bản “Bách gia chư tử”

=== Đạo gia ===
{{Chính|Đạo giáo}}
[[Tập tin:Laozi.jpg|nhỏ|phải|200px|Lão Tử.]]
Thời nhà Chu là một giai đoạn chứng kiến sự phát triển của [[Đạo giáo]] luồng tư tưởng có ảnh hưởng lớn thứ hai ở Trung Quốc. Những hệ thống của nó thường được cho là của [[Lão Tử]], người được cho là ra đời trước Khổng Tử, và [[Trang Tử]] (369–286 TCN). Mục đích của Đạo giáo là cá nhân bên trong tự nhiên chứ không phải là cá nhân ở trong xã hội; theo Đạo giáo, mục đích cuộc sống đối với mỗi người là tìm cách điều chỉnh mình và hòa nhập với nhịp điệu của tự nhiên (và thế giới siêu nhiên), để theo đúng ([[Đạo (triết học)|Đạo]]) của vũ trụ, để sống hài hoà. Nó đối lập về nhiều mặt với chủ nghĩa đạo đức cứng nhắc của Khổng giáo. Đạo giáo đối với nhiều tín đồ là một cách bổ sung vào cuộc sống hàng ngày. Một học giả khi là một vị quan phải theo những lời răn dạy của Khổng giáo, nhưng những lúc thư nhàn hay khi đã về hưu thì có thể tìm kiếm sự hòa hợp với thiên nhiên như một người Đạo giáo ẩn dật.