Khác biệt giữa các bản “Chánh niệm”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
==Chú thích==
{{Tham khảo}}
*Kinh Trường Bộ, Kinh Đại Niệm Xứ: https://www.budsas.org/uni/u-kinh-truongbo/truong22.htm
*Giảng giải kinh Ðại Niệm Xứ và thiền minh sát tuệ. Thiền sư U Silananda (Tỳ khưu Khánh Hỷ dịch): https://thuvienhoasen.org/a1941/dai-niem-xu
 
Giảng giải kinh Ðại Niệm Xứ và thiền minh sát tuệ. Thiền sư U Silananda (Tỳ khưu Khánh Hỷ dịch): https://thuvienhoasen.org/a1941/dai-niem-xu
 
==Liên kết ngoài==
543

lần sửa đổi