Tàn Kiếm

Gia nhập ngày 28 tháng 7 năm 2020
 
''– [[Hoàng Sào]]''{{Efn|Hoàng Sào viết bài thơ này sau khi thi trượt. Vài năm sau, ông lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa nông dân, giáng một đòn chí tử cho [[nhà Đường]].}}
 
== Góc âm nhạc ==
Tuần này Trẫm thấy bài [https://vi.chiasenhac.vn/mp3/khoi-sofia-chau-dang-khoa/nho-nguoi-hay-nho-tsvm5dr3q8hmaw.html này] hay nhất.
 
== Về bản thân ==