Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Vũ Đế”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
 
==Danh sách==
* Nguyễn Vũ Đế [[Nguyễn Phúc Khoát]] (truy tôn, thực tế thụy hiệu là [[Vũ vương]])
* Nguyễn Vũ Đế [[Nguyễn Huệ]] (vua nhà [[nhà Tây Sơn|Nguyễn Tây Sơn]], còn gọi là An Nam Trung [[Thuần Vương]], trước đó gọi là Bắc Bình Vũ Vương)
 
==Xem thêm==
*[[Vũ đế]]
Người dùng vô danh