Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phá Tam Giang”

Không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Pha Tam Giang.jpg|300px|phải|nhỏ|Phá Tam Giang]]
Phá Tam Giang với [[cửa Thuận An]] và [[sông Hương]] là thủy lộ chính lên [[kinh thành Huế]] nên ngày xưa ai thượng kinh đều phải vượt phá. Tuy là đầm nhưng vì có sóng nên [[ca dao]] có câu:
:Đường vô xứ [[Huế]]Nghệ quanh quanh
:Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
:Thương em anh cũng muốn vô