Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phạm Hiến tử”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Phạm Hiến tử''' (''[[chữ Hán]]'':范献子) có thể là:
==Danh sách==
* [[Xuân Thu]] [[Tấn (nước)|Tấn quốc]] Hầu yêm [[Sĩ Phú (Đại phu)|Phạm Hiến tử]] Sĩ Phú
* [[Xuân Thu]] [[Tấn (nước)|Tấn quốc]] Khanh đại phu [[Sĩ Ưởng|Phạm Hiến tử]] Sĩ Ưởng
==Xem thêm==
 
*[[Hiến tử]]
Sĩ Phú và Sĩ Ưởng là người cùng nội tộc, Sĩ Phú với ông nội Sĩ Ưởng là [[Sĩ Tiếp]] quan hệ huyết thống hàng "cháu chú cháu bác", như vậy Sĩ Phú thuộc hàng "ông chú họ" của Sĩ Ưởng. Đa phần các thư tịch cổ đều ghi chép Sĩ Ưởng là Phạm Hiến Tử, riêng sách Quốc Ngữ mục Tấn ngữ thì ghi rõ Sĩ Phú cũng có thụy hiệu Phạm Hiến Tử.
*[[Quốc Huệ Tử]]
*[[Hàn Vũ tử]]
==Chú thích==
''Sĩ Phú và Sĩ Ưởng là người cùng nội tộc, Sĩ Phú với ông nội Sĩ Ưởng là [[Sĩ Tiếp]] quan hệ huyết thống hàng "cháu chú cháu bác", như vậy Sĩ Phú thuộc hàng "ông chú họ" của Sĩ Ưởng. Đa phần các thư tịch cổ đều ghi chép Sĩ Ưởng là Phạm Hiến Tử, riêng sách Quốc Ngữ mục Tấn ngữ thì ghi rõ Sĩ Phú cũng có thụy hiệu Phạm Hiến Tử''.
 
{{trang định hướng nhân danh}}
Người dùng vô danh