Khác biệt giữa các bản “Sóng gió cuộc đời”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
* [https://www.youtube.com/watch?v=CwA4kWkdKLk ยิ่งห้ามยิ่งหวั่นไหว / Ying Ham Ying Wanwai] - Zeal
* [https://www.youtube.com/watch?v=TJ4rytzmN8M อย่าบอกว่า / Ya Bok Wa] - Warn Wunwarn
* [https://m.youtube.com/watch?v=g28KnYVHQGQ&feature=emb_title จีบ…(May I ?) / Jeep] - [[Ronnadet Wongsaroj|Namm Ronnadet]] (ep 15)
* [https://www.youtube.com/watch?v=4iZ0ZylVnf4&list=RD4iZ0ZylVnf4 Through The Rain] - Nasser (phim chiếu kênh GMA Philippin).
 
Người dùng vô danh