Khác biệt giữa các bản “Chữ Nôm Dao”

Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8
n
(Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
'''Chữ Nôm Dao''' là chữ viết của [[người Dao]], dựa trên [[chữ Hán]] và đã được Dao hóa. Chữ Nôm Dao cũng được viết tại [[Quế Bình]], [[Vân Nam]], [[Long Thắng, Quảng Tây|Long Thắng]], [[Lăng Vân]] ([[Bách Sắc]], Quảng Tây),huyện Tân Ninh (Thiệu Dương, Hồ Nam) ở [[Trung Quốc]].
 
Chữ Nôm Dao (tại các tỉnh [[Lào Cai]], [[Bắc Kạn]]) là [[di sản văn hóa phi vật thể]] cấp quốc gia của [[Việt Nam]].<ref name="Dot1">{{chú thích web| |title= Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia |url= http://bvhttdl.gov.vn/documents/181351/512002/3634435802811889.doc/3c1db854-3129-45ef-89d2-d223e27a64a4 |publisher= Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |accessdate= ngày 6 tháng 3 năm 2018 |archive-date= 2018-03-18 |archive-url= https://web.archive.org/web/20180318054402/http://bvhttdl.gov.vn/documents/181351/512002/3634435802811889.doc/3c1db854-3129-45ef-89d2-d223e27a64a4 |dead-url= yes }}</ref><ref name="Dot10">{{chú thích web| title= Quyết định số 3465/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 10 nsem 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia |url= https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-3465-QD-BVHTTDL-cong-bo-danh-muc-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-2015-293842.aspx |publisher= Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |accessdate=ngày 6 tháng 3 năm 2018}}</ref>
 
==Tham khảo==
106.744

lần sửa đổi