Khác biệt giữa các bản “Đô thị Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, cả nước có 2 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại I, 31 đô thị loại II, 48 đô thị loại III và 90 đô thị loại IV, tỷ lệ đô thị hóa ước đạt khoảng 40%.<ref>[http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Ca-nuoc-co-862-do-thi-dong-gop-70-GDP/418045.vgp Cả nước có 862 đô thị, đóng góp 70% GDP]</ref>
 
Đến ngày 29 tháng 1 năm 2021, cả nước có 2 đô thị loại đặc biệt là [[Hà Nội]] và [[Thành phố Hồ Chí Minh]], 22 đô thị loại I, 31 đô thị loại II, 49 đô thị loại III và 89 đô thị loại IV.
 
== Phân loại đô thị ==