Khác biệt giữa các bản “An Nhơn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thị xã An Nhơn có 24.264,36 ha diện tích tự nhiên, 187.817 nhân khẩu với 15 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 5 phường: Bình Định, Đập Đá, Nhơn Hòa, Nhơn Hưng, Nhơn Thành và 10 xã: Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh, Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ, Nhơn Khánh, Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, Nhơn Tân, Nhơn Thọ.
 
Ngày [[29 tháng 1]] năm [[2020|2021]], Bộ Xây dựng quyết định công nhận thị xã An Nhơn đạt chuẩn đô thị loại III.<ref name=BXD>[http://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1173/66056/thi-xa-an-nhon-tinh-binh-dinh-dat-tieu-chi-do-thi-loai-iii.aspx Báo Xây dựng]</ref>
 
==Kinh tế ==
2

lần sửa đổi