Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|image_map = Soviet Union - Azerbaijan SSR.svg
|image_map_caption = Lãnh thổ Azerbaijan (đỏ) trong [[Liên Xô]].
|national_motto = "[[Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!]]" <br> Бүтүн өлкәләрин пролетарлары, бирләшин! <br> {{small|(''Dünya proletariatı, birləşin!'' <br> Dịch nghĩa: "Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại!")}}
|national_anthem = <br/> ''[[Quốc ca Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan|Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Himni]]'' <br/> {{small|''Quốc ca Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan''}} <br/> <center>[[Tập tin:Azərbaycan SSR Himni (1977 Vocal).oga]]</center>
|capital = [[Baku]]
Người dùng vô danh