Khác biệt giữa các bản “Sơn Tây (huyện)”

không có tóm lược sửa đổi
| vùng = [[Duyên hải Nam Trung Bộ]]
| tỉnh = [[Quảng Ngãi]]
| vĩ độ = 14.989235
| bản đồ 1 = {{Infobox mapframe|frame-width=280}}
| kinh độ = 108.335820
| bản đồ 1 = {{Infobox mapframe|frame-width=280|frame-height=280}}
| huyện lỵ = xã [[Sơn Dung]]
| hành chính = 9 xã