Khác biệt giữa các bản “Ấn Độ giáo”

n
 
=== Ấn giáo Tì-thấp-nô ===
[[Tập tin:Krishna-radha2.jpg|nhỏ|225px|phải|Hắc Thần (sa. ''kṛṣṇa''), hiện thân của Tì-thấp-nô (sa. ''viṣṇu''), và người yêu là Radhā|liên_kết=Special:FilePath/Krishna-radha2.jpg]]
Tì-thấp-nô giáo (''viṣṇuism'', ''vaiṣṇavism'') là một tôn giáo nhất thần với cơ sở xuất phát từ sự đồng hoá vị thần Tì-thấp-nô (sa. ''viṣṇu'') trong tôn giáo Phệ-đà và vị thần siêu việt Na-la-diên-na (zh. 那羅延那, sa. ''nārāyaṇa''), cũng như từ sự hoà nhập của một số lễ nghi phổ biến, đặc biệt là việc tôn xưng Hắc Thần (sa. ''kṛṣṇa'') ở Bắc Ấn Độ giữa thế kỉ thứ 6 và thứ 2 TCN. Tì-thấp-nô Na-la-diên-na (sa. ''viṣṇu-nārāyaṇa'') được tôn xưng là Bạc-già-phạm (sa. 薄伽梵, sa. ''bhagavat'') - nghĩa là Thế Tôn - và các tín đồ được gọi là Bạc-già-phạm đồ (sa. ''bhāgavata''). Nên lưu ý là cách gọi Tì-thấp-nô giáo hoặc Tín đồ Tì-thấp-nô (sa. ''vaiṣṇava'') chỉ mới xuất hiện ở thế kỉ thứ 5. Trong hình tượng Hắc Thần, người ta thấy được sự hoà hợp của nhiều trào lưu tế lễ thành một đơn vị.
 
762

lần sửa đổi