Khác biệt giữa các bản “Thượng tướng Công an nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
n
| hình thành =
| bãi bỏ =
| nhóm hàm = [[Tướng lĩnh Công an nhân dân Việt Nam|tướng lĩnh]]
| hàm trên = [[Đại tướng Công an nhân dân Việt Nam|Đại tướng]]
| hàm dưới = [[Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam|Trung tướng]]