Khác biệt giữa các bản “Danh sách tuyến xe buýt nội tỉnh Nam Định”

TaiwaneseWaveVN đã đổi Danh sách tuyến xe buýt nội tỉnh Nam Định thành Danh sách tuyến xe buýt tỉnh Nam Định: Nam Định là một địa phương lớn, từng nằm trong 3 thành phố lớn nhất miền Bắc, và lịch sử cũng thuộc dạng lâu đời nhất nhì Việt Nam
(TaiwaneseWaveVN đã đổi Danh sách tuyến xe buýt nội tỉnh Nam Định thành Danh sách tuyến xe buýt tỉnh Nam Định: Nam Định là một địa phương lớn, từng nằm trong 3 thành phố lớn nhất miền Bắc, và lịch sử cũng thuộc dạng lâu đời nhất nhì Việt Nam)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)