Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Số hóa truyền hình”

{{legend|#f00000|Số hóa hoàn tất, đã tắt hoàn toàn các tín hiệu analog}}
{{legend|#fc0|Đang trong tiến trình số hóa, hiện đang phát sóng song song cả tín hiệu analog và kỹ thuật số}}
{{legend|#0c0|Chưa khởi động việc số hóa, đang phát sóng duy nhất tín hiệu analog và kỹ thuật số}}
{{legend|#00f|Không có ý định số hóa, đang phát sóng duy nhất tín hiệu analog}}
{{legend|#b9b9b9|Không có dữ liệu}}]]