Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chùa Phổ Minh”

 
==Trong văn học, nghệ thuật==
Danh sĩ người [[xứ Đông]] [[Nguyễn Bỉnh Khiêm]] (1491–1585), sống [[Văn hóa Lê–Mạc|thời Lê–Mạc]], đồng thời là một [[cư sĩ]] tự nhận ([[Bạch Vân am cư sĩ]]), trong một lần qua vùng [[Trấn Sơn Nam|Sơn Nam Hạ]] vãn cảnh chùa Phổ Minh chừng hơn một thế kỷ sau [[thời kỳ Bắc thuộc lần thứ tư|loạn giặc Minh xâm lược]] qua đi, đã để lại bài thơ [[thất ngôn bát cú]] ''Du Phổ Minh tự'' được đưa vào tập thơ chữ Hán ''[[Bạch Vân am thi tập]]'' củado chính ông đề tựa:
{|
|