Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chợ Lách”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| vĩ phút = 15
| vĩ giây = 53
| hướng vĩ độ = N
| kinh phút = 7
| kinh giây = 48
| bản đồ 1 = {{Infobox mapframe|frame-width=280}}
| hướng kinh độ = E
| diện tích = 168,03 km<sup>2</sup>
| dân số = 147.279 người