Khác biệt giữa các bản “Đức Phổ”

không có tóm lược sửa đổi
| vĩ độ = 14.81
| kinh độ = 108.96
| bản đồ 1 = {{Infobox mapframe|zoomframe-width=9280|frame-widthheight=280}}
| diện tích = 372,76 km²<ref name=NQ867/>
| dân số = 150.927 người