Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Giúp sử dụng Wikipedia”

 
cách biểu quyết --[[Thành viên:BMGCOK|BMGCOK]] ([[Thảo luận Thành viên:BMGCOK|thảo luận]]) 02:01, ngày 27 tháng 1 năm 2021 (UTC)
:{{ping|BMGCOK}} Bạn phải có trên 300 sửa đổi cái đã. [[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|&mdash;&nbsp;<span style="background:#9370DB;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;Băng&nbsp;Tỏa&nbsp;</span>]] 23:36, ngày 1 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 
== Câu hỏi tại cửa sổ trợ giúp về [[Wikipedia:Cộng đồng]] (13:41, ngày 29 tháng 1 năm 2021) ==