Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|coa_size = 80px
|symbol_type = Quốc huy (1924–1930)<!--
symbol2 = --><div style="padding:3px 0;">[[Tập tin:Emblem of the Transcaucasian SFSR (1930-1936).svg|80px|Dưới:Quốc huy (1930–1936)]]</div><!--
symbol_type2 = -->Quốc huy (1930–1936)
|
Người dùng vô danh