Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|image_coat = Emblem of the Transcaucasian SFSR (1924-1930).svg
|coa_size = 80px
|symbol_type = Quốc huy <br> {{small|(1924–1930)}}<!--
symbol2 = --><div style="padding:3px 0;">[[Tập tin:Emblem of the Transcaucasian SFSR (1930-1936).svg|80px|Quốc huy (1930–1936)]]</div><!--
symbol_type2 = -->Quốc huy (<br> {{small|1930–1936)}}
|
|image_map = Soviet Union - Transcaucasia.svg
Người dùng vô danh