Khác biệt giữa các bản “Ý thức xã hội”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
'''Ý thức xã hội''' là khái niệm triết học dùng để chỉ các hình thái khác nhau của tinh thần trong đời sống xã hội bao gồm những tư tưởng, quan điểm, tình cảm, tâm trạng, thói quen, phong tục, tập quán, [[truyền thống]]… của cộng đồng xã hội được sinh ra trong quá trình xã hội tồn tại và phản ánh tồn tại xã hội trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Ý thức xã hội chỉ là một bộ phận của đời sống tinh thần.<ref>{{Chú thích web|url=https://nguyenduyliemgis.files.wordpress.com/2015/01/gic3a1o-trc3acnh-trie1babft-he1bb8dc-dc3b9ng-cho-he1bb8dc-vic3aan-cao-he1bb8dc-vc3a0-nghic3aan-ce1bba9u-sinh-khc3b4ng-thue1bb99c-chuyc3aan-ngc3a0nh-trie1babft-h.pdf|tựa đề=Giáo trình Triết học. Nhà xuất bản Lý luận chính trị. Hà Nội năm 2007|tác giả=PGS. TS Đoàn Quang Thọ|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=2 tháng 2 năm 2021}}</ref>
{{đang viết}}
'''Ý thức xã hội''' là khái niệm triết học dùng để chỉ các hình thái khác nhau của tinh thần trong đời sống xã hội bao gồm những tư tưởng, quan điểm, tình cảm, tâm trạng, thói quen, phong tục, tập quán, [[truyền thống]]… của cộng đồng xã hội được sinh ra trong quá trình xã hội tồn tại và phản ánh tồn tại xã hội trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Ý thức xã hội chỉ là một bộ phận của đời sống tinh thần.
 
== Tồn tại xã hội ==