Khác biệt giữa các bản “Quyền lực chính trị”

không có tóm lược sửa đổi
 
<ref>{{Chú thích web|url=https://nghiencuuquocte.files.wordpress.com/2013/08/nghiencuuquocte-net-49-quyen-luc-chinh-tri.pdf|tựa đề=Quyền lực chính trị|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>'''Quyền lực chính trị''' là năng lực của một chủ thể trong việc áp đặt mục tiêu chính trị của mình đối với toàn xã hội. Quyền lực chính trị là quyền lực của một giai cấp hay liên minh giai cấp, của một lực lượng xã hội. Bản chất của quyền lực chính trị là quan hệ sức mạnh giữa các giai cấp trong việc giành, giữ, thực thi quyền lực nhà nước hoặc gây áp lực đối với quyền lực nhà nước.<ref>{{Chú thích web|url=https://nghiencuuquocte.files.wordpress.com/2013/08/nghiencuuquocte-net-49-quyen-luc-chinh-tri.pdf|tựa đề=Quyền lực chính trị|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
 
Quyền lực chính trị khác với quyền lực công, quyền lực [[nhà nước]]. Quyền lực công đại diện cho tất cả mọi người trong xã hội, nảy sinh từ nhu cầu chung của cộng đồng xã hội để tạo ra và duy trì tổ chức và trật tự của xã hội. Quyền lực nhà nước là quyền lực chính trị của giai cấp cầm quyền được tổ chức thành nhà nước.<ref>{{Chú thích web|url=http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=210359|tựa đề=Tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý về kiểm soát quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước ở nước ta|tác giả=GS.TS.NGUYỄN MINH ĐOAN Trường Đại học Luật Hà Nội|họ=|tên=|ngày=4 tháng 12 năm 2019|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=27 tháng 12 năm 2020}}</ref>