Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Tầm nhìn lãnh đạo”

Thẻ: Trả lời Mã nguồn
# Trong en.wiki không phải có chủ đề: Book:Leadership Vision, Goals and Strategy [[https://en.wikipedia.org/wiki/Book:Leadership_Vision,_Goals_and_Strategy]], Vision statement [[https://en.wikipedia.org/wiki/Vision_statement]], Foresight (psychology) - đổi hướng từ Vision (leadership)) [[https://en.wikipedia.org/wiki/Foresight_(psychology)]]... Do đó, việc hợp nhất với bài [[Lãnh đạo]], hay bài [[Tầm nhìn]] không phù hợp (nội dung về tầm nhìn rất rộng: tầm nhìn xa, tâm nhìn tâm lý...). [[Thành viên: Goodmorninghpvn|<span style="font-weight:bold:italic; color:darkgreen; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i>_Morning</i></span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Goodmorninghpvn|thảo luận]]) 08:46, ngày 2 tháng 2 năm 2021 (UTC)
#:Book:Leadership Vision, Goals and Strategy đâu phải là 1 bài bách khoa. Vision statement (tuyên ngôn mục tiêu) là một khái niệm hoàn toàn khác. Foresight (psychology) là một khái niệm trong tâm lý học. Tầm nhìn lãnh đạo là khái niệm trong marketing chứ đâu phải trong tâm lý học? Tôi thấy hợp nhất về bài lãnh đạo là hợp lý nhất. [[Thành viên:Nguyentrongphu|SicMundusCreatusEst]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|tiếng Latin]]) 08:58, ngày 2 tháng 2 năm 2021 (UTC)
#::Đó là quan điểm của bạn, tầm nhìn ở đây ở góc độ tâm lý nhé[[Thành viên: Goodmorninghpvn|<span style="font-weight:bold:italic; color:darkgreen; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i>_Morning</i></span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Goodmorninghpvn|thảo luận]]) 09:03, ngày 2 tháng 2 năm 2021 (UTC)