Khác biệt giữa các bản “Thần thoại”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
'''Thần thoại''', hay còn được gọi là '''huyền thoại''', là sáng tạo của trí tưởng tượng tập thể toàn dân, phản ánh khái quát hóa hiện thực dưới dạng những vị [[thần]] được [[nhân cách hóa]] hoặc những [[sinh thể]] có [[linh hồn]]<ref name="lainguyenan">Mục từ ''Thần thoại'', trong ''150 thuật ngữ văn học'', Lại Nguyên Ân biên soạn, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, H. 2003, trang 299-301.</ref>, mà dù đặc biệt, phi thường đến mấy vẫn được đầu óc người nguyên thủy nghĩ và tin là hoàn toàn có thực.
 
[[Tập tin:Mythology.png|350px|Các thần thoại trên thế giới <br /> Theo chiều kim đồng hồ từ 11 giờ: <br /> Thần thoại Hy Lạp [[Zeus]] và [[Thetis]], Thần thoại Trung Quốc [[Nữ Oa]], Thần thoại Bắc Âu [[Loki]], [[Necronomicon]] trong thần thoại Cthulhu, [[Krishna]] trong thần thoại [[Hindu]], [[Amaterasu]] trong thần thoại Nhật Bản, [[Horus]] trong thần thoại Ai Cập, [[Teshun]] trong thần thoại Hittite, thần thoại Celtic [[Mach number|Mach]].]]
[[Tập tin:Mythology.png|섬네일|350px|여러 지방의 신화를 묘사하는 그림들. <br />11시 방향부터 시계 방향으로: <br />그리스 신화의 [[제우스]]와 [[테티스]], 중국 신화의 [[여와]], 북유럽 신화의 [[로키]], 크툴후 신화의 [[네크로노미콘]], 인도 신화의 [[크리슈나]], 일본 신화의 [[아마테라스]], 이집트 신화의 [[호루스]], 히타이트 신화의 [[테슙]], 켈트 신화의 [[마하 수|마하]].]]
 
== Đặc điểm ==