Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Biden confirmations”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
! Đảng
! {{nowrap|20 tháng 1 năm 2021}}<br/>[[File:Avril-Haines.jpg|x80px]]<br/>[[Avril Haines|Avril<br/>Haines]]<br/>''[[Giám đốc Tình báo Quốc gia|Tình báo]]''<br/>84–10
! {{nowrap|22 tháng -1 năm -2021}}<br/>[[File:Defense Secretary Lloyd J. Austin III (50885754687).jpg|x80px]]<br/>[[Lloyd Austin|Lloyd<br/>Austin]]<br/>''[[Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ|Quốc phòng]]''<br/>93–2
! {{nowrap|25 tháng -1 năm -2021}}<br/>[[File:Janet Yellen official Federal Reserve portrait.jpg|x80px]]<br/>[[Janet Yellen|Janet<br/>Yellen]]<br/>''[[Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ|Ngân khố]]''<br/>84–15
! {{nowrap|26 tháng 1 năm 2021}}<br/>[[File:Antony Blinken.jpg|x80px]]<br/>[[Antony Blinken|Antony<br/>Blinken]]<br/>''[[Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ|Ngoại giao]]''<br/>78–22
! {{nowrap|2 tháng 2 năm 2021}}<br/>[[File:Pete Buttigieg by Gage Skidmore.jpg|x80px]]<br/>[[Pete Buttigieg|Pete<br/>Buttigieg]]<br/>''[[Bộ trưởng Giao thông Hoa Kỳ|Giao thông]]''<br/>86–13