Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tổ quốc ăn năn”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
#{{bqx}} Rõ ràng không đủ nổi bật. Chiếu theo Wiki pháp, trảm! [[Thảo luận Thành viên:Truy Mộng|<span style="font-weight:bold; color:black; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i>𝕲𝖗𝖎𝖒 𝕾𝖈𝖞𝖙𝖍𝖊</i></span>]] 19:39, ngày 28 tháng 1 năm 2021 (UTC)
#{{bqx}} [[Thành viên:Tàn Kiếm|<span style="font-weight:bold; background:red; color:#FFD700; letter-spacing: 3px; padding: 2px 5px;"> <i>Vĩnh Lạc Đế</i></span>]] [[Thảo luận Thành viên:Tàn Kiếm|<sup>Nội các</sup>]] 16:48, ngày 2 tháng 2 năm 2021 (UTC)
# {{bqx}} Tôi chưa thấy thông tin gì trong bài là nổi bật [[Thành viên: Goodmorninghpvn|<span style="font-weight:bold:italic; color:darkgreen; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i>_Morning</i></span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Goodmorninghpvn|thảo luận]]) 02:41, ngày 3 tháng 2 năm 2021 (UTC)
;Giữ
# {{bqg}} Tác phẩm là được nhiều tác phẩm "lề trái" trích dẫn, đã phát hành, đề cập đến; nguồn tham khảo của các tác phẩm này độc lập với chính cuốn sách. Tác phẩm có ảnh hưởng nhất định đến chính trị Việt Nam. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 20:29, ngày 30 tháng 1 năm 2021 (UTC)