Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Bùi Thanh Hương”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
#{{bqx}} Bài viết mang tính chất PR, quảng cáo.--[[Thành viên:Namnguyenvn|Namnguyenvn]] ([[Thảo luận Thành viên:Namnguyenvn|thảo luận]]) 01:54, ngày 28 tháng 1 năm 2021 (UTC)
#{{bqx}} Dù có nguồn nhắc đến nhưng nội dung và lý lịch lại không nổi bật, nên xóa. [[Thành_viên:Thienhau2003|<span style="color:#1D7DC6;">'''Thiện'''</span> <span style="color:#1D7DC6;">'''Hậu'''</span> – <span style="color:#EE1D25;">'''Pokémon Trainer'''</span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Thienhau2003|thảo luận]]) 16:02, ngày 1 tháng 2 năm 2021 (UTC)
# {{bqx}} Đành rằng nhân vật được nhiều nguồn/báo nhắc đến, nhưng phần lớn mang tính PR, các giải thưởng đều mức độ, thành tựu bản thân cũng giống như rất nhiều phụ nữ khác[[Thành viên: Goodmorninghpvn|<span style="font-weight:bold:italic; color:darkgreen; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i>_Morning</i></span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Goodmorninghpvn|thảo luận]]) 02:57, ngày 3 tháng 2 năm 2021 (UTC)
;Giữ
#{{bqg}} Chủ thể được [https://www.google.com/search?q=%22b%C3%B9i+thanh+h%C6%B0%C6%A1ng%22&tbm=nws&ei=gdUOYPj4CsPN-QbW6YGQBw&start=0&sa=N&ved=0ahUKEwi4vcnKpbfuAhXDZt4KHdZ0AHI4ChDy0wMIhAE&biw=1322&bih=651&dpr=1 nhiều nguồn] thứ cấp độc lập đáng tin cậy đưa tin đáng kể. ~ [[Thành viên:Nguyenhai314|Nguyenhai314]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|thảo luận]]) 14:29, ngày 25 tháng 1 năm 2021 (UTC)