Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Xe buýt Hải Phòng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
#{{bqg}} [[Thành viên:Tàn Kiếm|<span style="font-weight:bold; background:red; color:#FFD700; letter-spacing: 3px; padding: 2px 5px;"> <i>Vĩnh Lạc Đế</i></span>]] [[Thảo luận Thành viên:Tàn Kiếm|<sup>Nội các</sup>]] 16:49, ngày 2 tháng 2 năm 2021 (UTC)
:::{{reply|Tàn Kiếm}} Cảm phiền vị huynh đài cho xin cái Lý Do ạ. ---[[Thành viên:TaiwaneseWaveVN|TaiwaneseWaveVN]] ([[Thảo luận Thành viên:TaiwaneseWaveVN|thảo luận]]) 17:39, ngày 2 tháng 2 năm 2021 (UTC)
# {{bqg}} Như ý kiến ở những bài về xe buýt trước đó, mặc dù nhiều bài đã bị xóa, nhưng những chủ đề như thế này là nổi bật03:02, ngày 3 tháng 2 năm 2021 (UTC)
;Ý kiến