Khác biệt giữa các bản “Pháp luật quốc tế”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
{{thiếu nguồn gốc}}
'''LuậtPháp luật quốc tế''' là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm [[luật pháp|pháp luật]], được các [[quốc gia]] và chủ thể khác của luật quốc tế thỏa thuận tạo dựng nên, trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, nhằm điều chỉnh những quan hệ phát sinh giữa quốc gia và các chủ thể đó trong mọi lĩnh vực vủa đời sống quốc tế. Đó là các nguyên tắc và quy phạm áp dụng chung mà không có sự phân biệt về tính chất, hình thức hay vị thế của từng quốc gia khi thiết lập quan hệ quốc tế giữa những chủ thể này với nhau.
 
Pháp luật quốc tế được coi là hệ thống pháp luật, gồm nhiều ngành luật cấu thành: Luật Điều ước quốc tế, Luật Nhân đạo quốc tế; Luật Hàng không dân dụng quốc tế; Luật Ngoại giao và lãnh sự; Luật Biển quốc tế; Luật Tổ chức quốc tế; Luật quốc tế về môi trường…
 
==Lịch sử==
 
Năm 1780, nhà Triết học [[Jeremy Bentham]] (Anh) viết tác phẩm nổi tiếng “Giới thiệu về các nguyên tắc về đạo đức và pháp luật”, thuật ngữ “Pháp luật quốc tế” được ra đời và trở thành tên gọi của một ngành khoa học pháp lý phát triển ở nhiều quốc gia.
 
== Pháp luật quốc tế ==
Pháp luật quốc tế được coi là hệ thống pháp luật, gồm nhiều ngành luật cấu thành: Luật Điều ước quốc tế, Luật Nhân đạo quốc tế; Luật Hàng không dân dụng quốc tế; Luật Ngoại giao và lãnh sự; Luật Biển quốc tế; Luật Tổ chức quốc tế; Luật quốc tế về môi trường…
 
== Đối tượng điều chỉnh ==