Khác biệt giữa các bản “Eating Out: The Open Weekend”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| image = Eating Out - The Open Weekend.png
| alt =
| caption = DVDBìa coverDVD
| director = [[Q. Allan Brocka]]
| producer = Q. Allan Brocka<br>Michael Jack Shoel