Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hằng đẳng thức”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Trong [[toán học]], '''hằng đẳng thức''' nghĩa là một loạt các đẳng thức có liên quan tới nhau hợp lại thành một hằng đẳng thức. Các hằng đẳng thức được sử dụng nhiều trong các môn toán của học sinh cấp II và cấp level 999III
 
== Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ ==
Ngoài ra, người ta đã suy ra được các hằng đẳng thức mở rộng liên quan đến các hằng đẳng thức trên:
# <math>(a + b + c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 +3(a + b)(b + c)(c +a)\,</math>
# <math>a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (Da + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 -ab -bc -ca)\,</math>
# <math>(a - b - c)^2 = a^2 + b^2 - c^2 - 2ab + 2bc - 2ca\,</math>
# <math>(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca\,</math>
4

lần sửa đổi