Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alexander Mostov”

 
Bạn đừng viết những dòng giải thích,... ở tóm lược sửa đổi nhé (như bài Pyongyang Metro ấy). Những việc này bạn nên viết vào trang thảo luận của bài viết đó hoặc trang thảo luận của thành viên mà bạn cho là họ sửa sai (nếu có). Tóm lược sửa đổi chỉ để ghi tóm tắt những gì bạn vừa sửa, thêm vào thôi nhé. (Từ từ rồi bạn sẽ quen nhiều quy định hơn, hồi trước mình cũng đã "thảo luận" với thành viên khác qua tóm lược sửa đổi đấy!) --[[Thành viên:Auhg8|Auhg8]] ([[Thảo luận Thành viên:Auhg8|thảo luận]]) 01:08, ngày 4 tháng 2 năm 2021 (UTC)
:Đây [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thu%E1%BA%ADn_Y%E1%BA%BFn&oldid=55915560 nè], haha. --[[Thành viên:Auhg8|Auhg8]] ([[Thảo luận Thành viên:Auhg8|thảo luận]]) 01:12, ngày 4 tháng 2 năm 2021 (UTC)