Khác biệt giữa các bản “Thiếu úy”

→‎Tham khảo: TS Nguyễn Văn tài biên soạn.
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
(→‎Tham khảo: TS Nguyễn Văn tài biên soạn.)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
 
==Tham khảo==
* Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam 2004. tr. 934. TS.Nguyễn Văn tài biên soạn.
{{rất sơ khai}}
 
Người dùng vô danh