Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Trọng tài/Chính sách”

# Trọng tài đối mặt với việc đình chỉ hoặc bất tín nhiệm, và;
# Bất kỳ trọng tài viên không hoạt động nào không phản hồi trong vòng 30 ngày để cố gắng lấy ý kiến ​​phản hồi của họ về giải pháp thông qua tất cả các phương thức liên lạc đã biết.
 
=== Từ chối từ trọng tài viên ===
Trọng tài viên có thể từ chối bất kỳ trường hợp nào, hoặc từ bất kỳ khía cạnh nào của một trường hợp, có hoặc không giải thích và dự kiến ​​sẽ làm như vậy khi họ có xung đột lợi ích đáng kể. Thông thường, xung đột lợi ích bao gồm sự can dự đáng kể của cá nhân vào nội dung tranh chấp hoặc sự can dự của cá nhân đáng kể với một trong các bên. Các tương tác với biên tập viên, quản trị viên hoặc trọng tài viên thông thường trước đây thường không phải là cơ sở để từ chối.
 
Biên tập viên nghĩ rằng trọng tài viên nên từ chối, có thể để lại tin nhắn trên trang thảo luận của trọng tài viên và đưa ra lý do. Nếu trọng tài viên không phản hồi hoặc không từ chối, người dùng có thể chuyển yêu cầu đến Ủy ban để đưa ra phán quyết. Yêu cầu khi đã bước vào giai đoạn bỏ phiếu sẽ không được chấp nhận, trừ trường hợp đặc biệt.