Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Trọng tài/Chính sách”

 
Ủy ban duy trì một nhóm thư ký để hỗ trợ việc vận hành trơn tru các chức năng của mình. Các chức năng của thư ký bao gồm quản lý các vụ việc trọng tài và quản lý tất cả các trang và trang con của Ủy ban; thi hành các quyết định của Ủy ban; thực hiện các thủ tục; và thực thi các tiêu chuẩn tốt về quy định và tác vụ trên các trang của Ủy ban.
 
== Tố tụng ==
=== Quyền hạn ===
Ủy ban có thẩm quyền trong Wikipedia tiếng Việt.
 
Ủy ban không có thẩm quyền đối với: (i) các quyết định chính thức từ [[Wikimedia Foundation]] hoặc nhân viên của nó; (ii) Các dự án Wikimedia khác với Wikipedia tiếng Việt; hoặc (iii) hành vi bên ngoài Wikipedia tiếng Việt.
 
Ủy ban có thể thông báo về hành vi bên ngoài quyền tài phán của mình khi đưa ra quyết định về hành vi trên Wikipedia tiếng Việt nếu hành vi bên ngoài đó ảnh hưởng hoặc có khả năng tác động xấu đến Wikipedia tiếng Việt hoặc các biên tập viên của nó.
 
Ủy ban giữ quyền tài phán đối với tất cả các vấn đề mà Ủy ban xét xử, bao gồm cả các quy trình thực thi liên quan và có thể, theo quyết định riêng của mình, xem xét lại bất kỳ thủ tục bất kỳ lúc nào.