Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Trọng tài/Chính sách”

; Điều trần riêng tư{{anchor|Điều trần riêng tư}} : Trong các trường hợp ngoại lệ, thường là khi liên quan đến các vấn đề về quyền riêng tư, quấy rối hoặc pháp lý nghiêm trọng, Ủy ban có thể tổ chức một phiên điều trần riêng tư. Các bên sẽ được thông báo về buổi điều trần riêng tư và được tạo cơ hội hợp lý để phản hồi những gì được nói về họ trước khi đưa ra quyết định.
; Kháng nghị{{anchor|Kháng nghị}} : Kháng nghị của những người dùng bị chặn, bị cấm hoặc bị hạn chế tương tự thường được thực hiện qua email.
 
=== Sự tham gia ===
Các quyết định đạt được bằng đa số phiếu của các trọng tài viên tích cực, không lặp lại. Một trọng tài viên hết nhiệm kỳ trong khi một vụ việc đang chờ xử lý có thể vẫn hoạt động trong vụ việc đó cho đến khi có kết luận. Các trọng tài viên mới được bổ nhiệm có thể hoạt động về bất kỳ vấn đề nào ngay lập tức kể từ ngày họ được bổ nhiệm.
 
Các tuyên bố có thể được thêm vào các trang tình huống bởi bất kỳ biên tập viên quan tâm nào. Các biên tập viên được đợi phản hồi các tuyên bố về bản thân họ; nếu không có thể dẫn đến các quyết định được đưa ra mà không có sự tham gia của họ. Tất cả các biên tập viên được yêu cầu phải hành động một cách hợp lý, dân sự và chính xác trên các trang vụ việc trọng tài và có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nếu họ không tuân thủ.