Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Trọng tài/Chính sách”

Bằng chứng dựa trên thông tin liên lạc riêng tư (bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web, diễn đàn, phòng trò chuyện, nhật ký IRC, thư từ qua email) khác chỉ được chấp nhận khi có sự đồng ý trước của Ủy ban và chỉ trong những trường hợp ngoại lệ.
 
Bằng chứng có thể được gửi riêng tư, nhưng Ủy ban thường duyệt bằng chứng được đăng công khai trừ khi có lý do thuyết phục không thể thục hiện. Ủy ban sẽ quyết định có thừa nhận mỗi lần đệ trình bằng chứng riêng tư theo giá trị của mình hay không và nếu được thừa nhận, bằng chứng sẽ được xem xét tại một phiên [[#Điều trần riêng tư|điều trần riêng]].