Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Trọng tài/Chính sách”

Không có tóm lược sửa đổi
=== Kháng nghị các quyết định ===
Bất kỳ biên tập viên nào cũng có thể yêu cầu Ủy ban xem xét lại, sửa đổi một phán quyết mà Ủy ban có thể chấp nhận hoặc từ chối theo quyết định của mình. Ủy ban có thể yêu cầu một khoảng thời gian tối thiểu đã trôi qua kể từ khi ban hành phán quyết, hoặc kể từ khi có bất kỳ yêu cầu xem xét lại nào trước đó trước khi xem xét lại.
 
== Phê chuẩn và sửa đổi ==
Sau khi được Ủy ban thông qua, chính sách này sẽ được phê chuẩn chính thức thông qua một cuộc biểu quyết của cộng đồng và sẽ có hiệu lực sau khi nhận được sự ủng hộ của đa số, với ít nhất 20<!--con số tượng trưng, sẽ được sửa theo biểu quyết sau này.--> biên tập viên bỏ phiếu ủng hộ việc thông qua nó. Cho đến khi chính sách này được phê chuẩn, chính sách trọng tài hiện tại vẫn có hiệu lực.
 
Các sửa đổi đối với chính sách này yêu cầu một quy trình phê chuẩn giống hệt nhau. Các sửa đổi được đề xuất chỉ có thể được đệ trình để phê chuẩn sau khi được đa số phiếu của Ủy ban chấp thuận, hoặc được yêu cầu bởi một bản kiến ​​nghị có chữ ký của ít nhất 20 <!--giống như trên--> biên tập viên có tư cách tốt.
 
Ủy ban chịu trách nhiệm xây dựng các quy trình và thủ tục của riêng mình theo chính sách này, không yêu cầu phê chuẩn.