Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wade-Giles”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
|gr=Uei Jair Shyh Pin'in
|bpmf=ㄨㄟ&nbsp;&nbsp;&nbsp;ㄓㄞˊ&nbsp;&nbsp;&nbsp;ㄕˋ<br/>ㄆㄧㄣ&nbsp;&nbsp;&nbsp;ㄧㄣ
|vie=Uy Địch thức bính âm<br/>Uy Thỏa Mã bính âm<br/>Vi thị bính âm
|t2={{linktext|威妥瑪拼音}}|s2={{linktext|威妥玛拼音}}
|bpmf2=ㄨㄟ&nbsp;&nbsp;&nbsp;ㄊㄨㄛˇ&nbsp;&nbsp;&nbsp;ㄇㄚˇ<br/>ㄆㄧㄣ&nbsp;&nbsp;&nbsp;ㄧㄣ