Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wade-Giles”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
|}
 
Instead of ''ts'', ''ts{{asper}}ts’'' and ''s'', Wade–Giles writes ''tz'', ''tz{{asper}}tz’'' and ''ss'' before ''ŭ'' (see [[Wade–Giles#Syllabic consonants|below]]).
 
===Finals===