Khác biệt giữa các bản “Danh sách Tổng thống Hoa Kỳ”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 171.241.137.157 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Nguyentrongphu
(Jejs)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
n (Đã lùi lại sửa đổi của 171.241.137.157 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Nguyentrongphu)
Thẻ: Lùi tất cả
| rowspan=2 | [[George Washington]]<br /><small>(1732–1799)</small><br /><ref>{{chú thích web |url=http://www.whitehouse.gov/about/presidents/georgewashington/ |title=Biography of George Washington |accessdate=ngày 12 tháng 1 năm 2009 |date=ngày 12 tháng 3 năm 2007 |publisher=Whitehouse.gov|author=The [[White House]] }}</ref><ref>{{chú thích web |url=http://www.history.com/presidents/washington |title=George Washington – no Political Party – 1st President – American Presidents |accessdate=ngày 12 tháng 1 năm 2009 |publisher=[[History (U.S. TV channel)|History]] }}</ref><ref>{{chú thích web |url=http://americanpresidents.org/presidents/gwashington.asp |title=George Washington (February&nbsp;22, 1732 – December&nbsp;14,&nbsp;1799) |accessdate=ngày 12 tháng 1 năm 2009 |work=[[American Presidents: Life Portraits]] |publisher=[[C-SPAN]] }}</ref>
| rowspan=2 | [[Tập tin:Gilbert Stuart Williamstown Portrait of George Washington.jpg|170px]]
| rowspan=2 | [[30 tháng 4|30/4]]/ năm [[1789]]<ref>Thay vì nhậm chức vào ngày 04 tháng 3 năm 1789, lễ nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên của George Washington đã bị hoãn lại 57 ngày (1 tháng 27 ngày) đến 30 tháng 4 năm 1789, bởi vì Quốc hội Mỹ vẫn chưa đạt được sự thống nhất một số đại biểu.</ref> – [[4/ tháng 3/]] năm [[1797]]
| rowspan=2 | [[Virginia]]
| rowspan=2 | Không đảng<ref>{{chú thích web|url=http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/history-purpose/2012/mar/9/george-washington-warns-against-political-parties/ |title=George Washington's views on political parties in America &#124; Washington Times Communities |publisher=Communities.washingtontimes.com |date = ngày 9 tháng 3 năm 2012 |accessdate=ngày 2 tháng 1 năm 2013}}</ref>
| [[John Adams]]<br /><small>(1735–1826)</small><br /><ref>{{chú thích web |url=http://www.whitehouse.gov/about/presidents/johnadams/ |title=Biography of John Adams |accessdate=ngày 12 tháng 1 năm 2009 |date=ngày 12 tháng 3 năm 2007 |publisher=Whitehouse.gov}}</ref><ref>{{chú thích web |url=http://www.history.com/presidents/adams |title=John Adams – Federalist Party – 2nd President – American Presidents |accessdate=ngày 12 tháng 1 năm 2009 |publisher=[[History (U.S. TV channel)|History]] }}</ref><ref>{{chú thích web |url=http://americanpresidents.org/presidents/president.asp?PresidentNumber=2 |title=John Adams (October&nbsp;30, 1735 – July&nbsp;4,&nbsp;1826) |accessdate=ngày 12 tháng 1 năm 2009 |work=American Presidents: Life Portrait |publisher=[[C-SPAN]] }}</ref>
|[[Tập tin:John Adams, Gilbert Stuart, c1800 1815.jpg|thế=|170px]]
| [[4 tháng 3|4/3]]/ năm [[1797]] – [[4 tháng 3|4/3]]/ năm [[1801]]
| [[Massachusetts]]
|[[Đảng Liên bang (Hoa Kỳ)|Liên bang]]
| rowspan=2 | [[Thomas Jefferson]]<br /><small>(1743–1826)</small><br /><ref>{{chú thích web |url=http://www.whitehouse.gov/about/presidents/thomasjefferson/ |title=Biography of Thomas Jefferson |accessdate=ngày 12 tháng 1 năm 2009 |date=ngày 12 tháng 3 năm 2007 |publisher=Whitehouse.gov }}</ref><ref>{{chú thích web |url=http://www.history.com/presidents/jefferson |title=Thomas Jefferson – Democratic-Republican Party – 3rd President – American Presidents |accessdate=ngày 12 tháng 1 năm 2009 |publisher=[[History (U.S. TV channel)|History]] }}</ref><ref>{{chú thích web |url=http://americanpresidents.org/presidents/president.asp?PresidentNumber=3 |title=Thomas Jefferson (April&nbsp;13, 1743 – July&nbsp;4,&nbsp;1826) |accessdate=ngày 12 tháng 1 năm 2009 |work=American Presidents: Life Portrait |publisher=[[C-SPAN]] }}</ref>
| rowspan=2 | [[Tập tin:Thomas Jefferson by Rembrandt Peale, 1800.jpg|170px]]
| rowspan=2 | [[4 tháng 3|4/3]]/ năm [[1801]] – [[4 tháng 3|4/3/]] năm [[1809]]
| rowspan=2 | [[Virginia]]
| rowspan=2 | Dân chủ - Cộng hòa
| rowspan=4 | [[James Madison]]<br /><small>(1751–1836)</small><br /><ref>{{chú thích web |url=http://www.whitehouse.gov/about/presidents/jamesmadison/ |title=Biography of James Madison |accessdate=ngày 12 tháng 1 năm 2009 |date=ngày 12 tháng 3 năm 2007 |publisher=Whitehouse.gov}}</ref><ref>{{chú thích web |url=http://www.history.com/presidents/madison |title=James Madison – Democratic-Republican Party – 4th President – American Presidents |accessdate=ngày 12 tháng 1 năm 2009 |publisher=[[History (U.S. TV channel)|History]] }}</ref><ref>{{chú thích web |url=http://americanpresidents.org/presidents/president.asp?PresidentNumber=4 |title=James Madison (March&nbsp;16, 1751 – June&nbsp;28,&nbsp;1836) |accessdate=ngày 12 tháng 1 năm 2009 |work=American Presidents: Life Portrait |publisher=[[C-SPAN]] }}</ref>
| rowspan=4 | [[Tập tin:James Madison.jpg|170px]]
| rowspan=4 | [[4 tháng 3|4/3]]/ năm [[1809]] – [[4 tháng 3|4/3]]/ năm [[1817]]
| rowspan=4 | [[Virginia]]
| rowspan=4 | Dân chủ - Cộng hoà
| rowspan=2 | [[James Monroe]]<br /><small>(1758–1831)</small><br /><ref>{{chú thích web |url=http://www.whitehouse.gov/about/presidents/jamesmonroe/ |title=Biography of James Madison |accessdate=ngày 12 tháng 1 năm 2009 |date=ngày 12 tháng 3 năm 2007 |publisher=Whitehouse.gov}}</ref><ref>{{chú thích web |url=http://www.history.com/presidents/monroe |title=James Monroe – Democratic-Republican Party – 5th President – American Presidents |accessdate=ngày 12 tháng 1 năm 2009 |publisher=[[History (U.S. TV channel)|History]] }}</ref><ref>{{chú thích web |url=http://americanpresidents.org/presidents/president.asp?PresidentNumber=5 |title=James Monroe (April&nbsp;28, 1758 – July&nbsp;4,&nbsp;1831) |accessdate=ngày 12 tháng 1 năm 2009 |work=American Presidents: Life Portrait |publisher=[[C-SPAN]] }}</ref>
| rowspan=2 | [[Tập tin:James Monroe White House portrait 1819.gif|170px]]
| rowspan=2 | [[4 tháng 3|4/3]]/ năm [[1817]] – [[4/ tháng 3/]] năm [[1825]]
| rowspan=2 | [[Virginia]]
| rowspan=2 | Dân chủ - Cộng hoà
223.257

lần sửa đổi