Tàn Kiếm

Tham gia ngày 28 tháng 7 năm 2020
# {{icon|BVT}} {{icon|DYK}}[[Sherlock Holmes]]
# {{icon|BVT}} {{icon|DYK}}[[Adolf Hitler và Stefanie Rabatsch]]
# {{icon|BVT}} {{icon|DYK}}[[Jack Phanh Thây]]
# {{icon|BVT}} {{icon|DYK}}[[Bóng bàn]]
# {{icon|DYK}}[[Hồi ức kẻ sát nhân (phim 2003)]]
# {{icon|DYK}}[[Người vô danh tính (phim 2010)]]