Khác biệt giữa các bản “Dương Tử (diễn viên)”

n
Đã thay đổi mức khóa của “Dương Tử (diễn viên)” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:57, ngày 21 tháng 2 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn))
(Reverted to revision 64291246 by Tuanminh01 (talk): Ok)
Thẻ: Twinkle Lùi sửa
n (Đã thay đổi mức khóa của “Dương Tử (diễn viên)” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:57, ngày 21 tháng 2 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn)))
223.257

lần sửa đổi