Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Giúp sử dụng Wikipedia”

Thẻ: Câu hỏi tại cửa sổ trợ giúp
Cách chèn ảnh --[[Thành viên:Mathew Bdap|Mathew Bdap]] ([[Thảo luận Thành viên:Mathew Bdap|thảo luận]]) 17:53, ngày 3 tháng 2 năm 2021 (UTC)
:{{ping|Mathew Bdap}} Bạn đọc tại [[Trợ giúp:Hình ảnh]] bạn nhé. [[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|&mdash;&nbsp;<span style="background:#9370DB;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;Băng&nbsp;Tỏa&nbsp;</span>]] 18:17, ngày 3 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 
== Câu hỏi tại cửa sổ trợ giúp về [[Nguyễn Mạnh Quang]] (03:59, ngày 7 tháng 2 năm 2021) ==
 
Làm sao bỏ một tấm ảnh đã đăng?
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_M%E1%BA%A1nh_Quang --[[Thành viên:Kim Đồng NMQ|Kim Đồng NMQ]] ([[Thảo luận Thành viên:Kim Đồng NMQ|thảo luận]]) 03:59, ngày 7 tháng 2 năm 2021 (UTC)
32

lần sửa đổi