Đức Anh

Gia nhập ngày 20 tháng 1 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
(Tẩy trống trang)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Tẩy trống trang Lùi lại thủ công
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Đã được lùi sửa
==Sách có bản quyền không được đăng lên wikibooks phải không?==
Câu trả lời là không được đăng, hoặc cũng có thể được đăng. Bạn chỉ có thể được đăng nếu như chứng minh được tác giả cuốn sách đã đồng ý, và phải ghi rõ ràng tác giả tại trang nội dung của sách, không phải lịch sử trang.
==Sách dùng tự do (tức hết hạn bạn quyền) được đăng lên wikibooks, nhưng có đăng toàn văn không?==
Câu trả lời là hoàn toàn được. Tuy nhiên hãy ghi rõ tác giả (nếu có, nếu biết) tại trang nội dung của sách, cho dù đã hết hạn bản quyền.
==Nội dung sách do người dùng tự viết khi đăng lên có ai kiểm duyệt về độ chính xác của nội dung không?==
Wikibooks tiếng Việt chưa thành lập nhóm "kiểm duyệt" sách. Nhưng nội dung của sách vẫn phải cần độ chính xác và tuân theo một số quy định nho nhỏ. Dù chưa bắt buộc phải ghi nguồn kiểm chứng, song những nguồn kiểm chứng lại là tấm khiên bảo vệ cuốn sách khi bị đem ra thẩm định độ chính xác.