Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương”

Không có tóm lược sửa đổi
* Phía đông giáp xã [[Tiền Tiến (xã)|Tiền Tiến]] với ranh giới là [[sông Thái Bình]]
* Phía tây giáp phường [[Tân Hưng, thành phố Hải Dương|Tân Hưng]] và xã [[Gia Xuyên]]
* Phía nam giáp các huyện [[Gia Lộc]] và huyện [[Tứ Kỳ]]
* Phía bắc giáp phường [[Hải Tân (phường)|Hải Tân]].