Unpear

Tham gia ngày 13 tháng 7 năm 2008
n
không có tóm lược sửa đổi
n (Alphama đã đổi Thành viên:Magicknight94 thành Thành viên:Unpear: Tự động di chuyển trang trong việc đổi tên thành viên “Magicknight94” thành “Unpear”)
nKhông có tóm lược sửa đổi
 
<!-- <span style="position:absolute; z-index:100; right:10px; top:10px;" class="metadata" >[[Tập_tin:Go-home.svg|link=Thành viên:Magicknight94Unpear]][[Tập_tin:Crystal Clear talk.png|50px|link=Thảo luận Thành viên:Magicknight94Unpear]][[Tập tin:Nuvola apps korganizer.svg|50px|link=Special:Contributions/Magicknight94Unpear]][[Tập tin:TokuVi.svg|70px|link=wikipedia:dự án/Tokusatsu]]</span> -->
__NOTOC__
{| border="0" align="center"
|-
| colspan="2" style="padding:3px; background: salmon; color: #fff; text-align:center; font-weight:bold; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"|TRANG CÁ NHÂN CỦA MAGICKNIGHT94UNPEAR
|-
| width="48%" valign="top" |
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top; background-color:#f9f9ff;margin-bottom:10px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
<h2 style="padding:3px; background: salmon; color: #fff; text-align:center; font-weight:bold; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">TỰ GIỚI THIỆU
<span style="float:right;">{{sửa|Thành viên:Magicknight94Unpear/Tự giới thiệu|}}</span></h2>
{{Thành viên:Magicknight94Unpear/Tự giới thiệu}}
</div>
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top; background-color:#f9f9ff;margin-bottom:10px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
<h2 style="padding:3px; background: salmon; color: #fff; text-align:center; font-weight:bold; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">SAO TẶNG
<span style="float:right;">{{sửa|Thành viên:Magicknight94Unpear/Sao|}}</span></h2>
{{Thành viên:Magicknight94Unpear/Sao}}
</div>
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top; background-color:#f9f9ff;margin-bottom:10px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
<h2 style="padding:3px; background: salmon; color: #fff; text-align:center; font-weight:bold; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">THAM GIA
<span style="float:right;">{{sửa|Thành viên:Magicknight94Unpear/Tham gia|}}</span></h2>
{{Thành viên:Magicknight94Unpear/Tham gia}}
</div>
</div>
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top; background-color:#f9f9ff;margin-bottom:10px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
<h2 style="padding:3px; background: salmon; color: #fff; text-align:center; font-weight:bold; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">HÌNH ẢNH
<span style="float:right;">{{sửa|Thành viên:Magicknight94Unpear/Hình ảnh|}}</span></h2>
{{Thành viên:Magicknight94Unpear/Hình ảnh}}
</div>
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top; background-color:#f9f9ff;margin-bottom:10px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
<h2 style="padding:3px; background: salmon; color: #fff; text-align:center; font-weight:bold; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">CÔNG VIỆC
<span style="float:right;">{{sửa|Thành viên:Magicknight94Unpear/Công việc|}}</span></h2>
{{Thành viên:Magicknight94Unpear/Công việc}}
</div>
</div>
|-
| colspan="2"|
<h2 style="color: #aaa; text-align: right; text-transform: lowercase">Thành viên Magicknight94Unpear</h2 >
|}