Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên”

→‎Tuyển sinh Đại học:: Mình là cán bộ quản lý của Nhà trường. Mình điều chỉnh lại tên các chuyên ngành và nhóm ngành tuyển sinh đại học, chất lượng cao và sau đại học của Nhà trường cho đúng với hiện trạng của Nhà trường. Ban Quản trị có thể lên website của Nhà trường để xác minh lại.
(→‎Tuyển sinh Đại học:: Mình là cán bộ quản lý của Nhà trường. Mình điều chỉnh lại tên các chuyên ngành và nhóm ngành tuyển sinh đại học, chất lượng cao và sau đại học của Nhà trường cho đúng với hiện trạng của Nhà trường. Ban Quản trị có thể lên website của Nhà trường để xác minh lại.)
== Tuyển sinh ==
=== Tuyển sinh Đại học: ===
==== '''Nhóm ngành đào tạo kiến thức quảnvề lý:Kinh ====doanh, Thương mại:'''
 
* Kinh tếdoanh yQuốc tế.
==== Nhóm ngành đào tạo kiến thức quản lý: ====
*Thương mại Quốc tế
Chỉ thích hợp cho người học ra trường sẽ làm chủ hoặc quản lý.
* Quản trị kinh doanh tổng hợp.
* Quản trị doanh nghiệp công nghiệp.
* Quản trị kinh doanh du lịch khách sạn.
* Quản trị kinh doanh marketing.
* Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế.
* Kinh tế y tế.
 
==== Nhóm ngành đào tạo kiến thức tàivề chínhQuản trị Kinh doanh, Marketing: ====
* KếQuản toántrị tổngKinh doanh Tổng hợp.
* KếQuản toántrị doanhDoanh nghiệp Công nghiệp.
* TàiQuản chínhtrị Kinh doanh nghiệp.Thương mại
*Quản trị Marketing
* Tài chính ngân hàng.
*Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
* Ngân hàng.
'''Nhóm ngành đào tạo kiến thức về Quản lý:'''
* Kinh tế đầu tư.
* Quản lý kinhKinh tế.
* Kế toán kiểm toán.
 
==== CácNhóm ngành khácđào tạo kiến thức về Ngân hàng - Tài chính: ====
* Tài chính Doanh nghiệp
* Quản lý kinh tế.
* Tài chính ngânNgân hàng.
* Luật kinh tế.
* Ngân hàng.
=== Các chuyên ngành sau đại học đang đào tạo tại trường gồm: ===
*Phân tích Đầu tư Tài chính
* Thạc sĩ quản lý Kinh tế.
 
* Thạc sĩ kinh tế nông nghiệp.
==== Nhóm ngành đào tạo kiến thức về Kế toán - Kiểm toán: ====
* Thạc sĩ quản trị kinh doanh.
 
* Tiến sĩ kinh tế.
* Kế toán
* Kế toán kiểm- Kiểm toán.
* Kế toán tổng hợp
* Kế toán doanh nghiệp
 
'''Nhóm ngành đào tạo kiến thức về Kinh tế:'''
 
* Kinh tế đầu tư.
* Kinh tế phát triển
* Kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn
* Kinh tế y tế
 
==== '''Nhóm ngành đào tạo kiến thức về Du lịch''': ====
* Quản trị kinhdịch doanhvụ duDu lịch khách sạn.lữ hành
'''Nhóm ngành đào tạo kiến thức về Luật''':
* Luật kinhKinh tế.
 
=== Tuyển sinh Đại học Chất lượng cao: ===
* Kế toán chất lượng cao
*Tài chính chất lượng cao
* Quản trị kinhKinh doanh tổngchất lượng hợp.cao
*Quản trị Du lịch và Khách sạn chất lượng cao
 
=== Tuyển sinh Sau Đại học: ===
* Thạc sĩ quảnQuản lý Kinh tế.
* Thạc sĩ kinhKinh tế nôngNông nghiệp.
* Thạc sĩ Quản trị kinhKinh doanh marketing.
* Tiến sĩ kinhKinh tế.
 
== Các phòng ban chức năng ==
Người dùng vô danh